Nhà ở xã hội cho thuê: Ế vì dân chỉ muốn mua đứt?

12 Tháng Ba, 2019 admin 0
Tâm lý sở hữu nhà cản trở người nghèo có chỗ ở Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, số NƠXH hiện có mới đạt khoảng 33% so với mục tiêu cần có 12,5 triệu m2, trong Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020. Bên cạnh những hạn…

Quá tải chung cư cao tầng ở Hà Nội

10 Tháng Ba, 2019 admin 0
Nhiều kẽ hở trong xây dựng nhà cao tầng Những tiêu chuẩn cụ thể về phát triển công trình cao tầng khu vực nội đô Hà Nội đã được cơ quan quản lý ban hành từ nhiều năm qua. Đến năm 2013, Bộ Xây dựng ra Quyết định 212 hủy bỏ 169 tiêu chuẩn xây…