Nhà ở xã hội cho thuê: Ế vì dân chỉ muốn mua đứt?

12 Tháng Ba, 2019 admin 0
Tâm lý sở hữu nhà cản trở người nghèo có chỗ ở Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, số NƠXH hiện có mới đạt khoảng 33% so với mục tiêu cần có 12,5 triệu m2, trong Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020. Bên cạnh những hạn…